Tekstilaksjonen 2022

Tekstilaksjonen er et unikt og tverrfaglig samarbeid mellom aktører innen norsk mote- og tekstilbransje, nye kleskonsepter, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere.

1920px_Kid_Baerekraft_Tekstilaksjonen.jpg

Elsk tekstilene dine!


Tekstilaksjonen er et møtested for dialog mellom bedrifter og forbruker. Målet er å samhandle om holdningsendring og praksis i overgangen til en mer bærekraftig produksjon og forbruk. Tekstilaksjonen er initiert og drevet av nettverket Movement for Sustainable Textiles (MoST). I dag er Tekstilaksjonen driftet av NF&TA, næringsklyngen for den norske mote- og tekstilnæringen.

Nettverket ble startet i 2015 som en dugnad for økt gjenbruk og gjenvinning av mote- og tekstilprodukter, samt større fokus på forlenget levetid, reparasjoner, gjenbruk, redesign og utleie. Fra 2015 til 2019 har nettverksaktørene sett potensiale og nødvendigheten av nettverket — for både kompetanseheving internt — og i felles dialog med forbrukeren. 

MoST har med Tekstilaksjonen som overordnet mål å få tekstiler til å bli brukt dobbelt så mange ganger innen 2024, slik at tekstilene og verden får et lengre liv. Målsetningen er forankret i nettverkets manifest.

Vi i Kid Interiør er stolte av å bidra med positive endringer og signere manifestet til Tekstilaksjonen. Her er Kid Interiør en av flere aktører, og vi har fokus på redesign av gamle testiler, hvordan forlenge levetiden på dine tekstiler og dyner, resirkulert dun og tekstilretur-samarbeidet mellom Kid og UFF.

Klimagassutslipp fra mote- og tekstilindustrien

Mote- og tekstilindustrien er en global industri hvor 80 prosent av klimagassutslippene kommer fra produksjon. I tillegg kommer øvrig miljøbelastning gjennom hele verdikjeden, som utslipp og forurensning til jord, luft og vann. I følge Mistra Future Fashion vil et plaggs klimagassutslipp reduseres med 49 prosent om forbrukerne bruker klærne sine dobbelt så mange ganger. Denne undersøkelsen er gjort med utgangspunkt i svensk forbruk, men dersom vi antar at forholdene i Sverige og Norge er sammenlignbare, vil også dette resultatet være overførbart til Norge. 

MoST er med å sette problemet på agendaen og går aktivt inn for å bedre næringens praksis og endre forbrukernes holdninger ved å jobbe sammen og å finne felles løsninger.

topp_1200x628_tekstilaksjonen2020.jpg
Tekstilaksjonen skal å øke kunnskap og fremme de 5 R-ene. Som bransje, skal vi:
• REDUCE Se bakover i egen verdikjede og redusere fotavtrykk
• REPAIR Legge til rette for reparasjoner
• REUSE Forlenge levetiden på alle tekstiler
• REMAKE Synliggjøre redesign og søke nye måter for bærekraftig forbruk
• RECYCLE Legge til rette for gjenvinning og bruk av resirkulerte materialer

Samtidig skal Tekstilaksjonen engasjere og oppfordrer forbrukere til å bli med gjennom å:
• REDUCE Ta riktige og grønne valg
• REPAIR Reparere der det er mulig
• REUSE Bruke lenger og gi videre
• REMAKE Være kreativ! Finne nye måter å bruke gamle tekstiler på gjennom redesign
• RECYCLE Gjenvinne alt alltid


I Kid Interiør er vi opptatt av bærekraft og samfunnsansvar. Vi var blant annet først ute i Skandinavia med resirkulert dun, og jobber mot at all bomull vi bruker i vår produksjon skal komme fra bærekraftige kilder. Les mer om vårt samfunnsansvar her.