Kids vitenskapbaserte klimamål er godkjent av Science Based Targets initiative

Kids vitenskapbaserte klimamål er godkjent av Science Based Targets initiative

Kid ASA er blant de første nordiske retailere som har fått sine vitenskapsbaserte klimagassreduksjons- og nettonull utslippsmål godkjent av Science Based Target initiative (SBTi). Dette er et viktig trinn i arbeidet mot Paris-avtalen og FNs 1,5 gradersmål. 

 

COMMITMENTS:

Overall Net-Zero Target

Kid ASA commits to reach net-zero greenhouse gas emissions across the value chain by 2045 from a 2020 base year. 

Net Zero Approval Letter Kid ASA.pdf

SBTi Certificate Kid ASA.pdf

SBTi Report Kid ASA.pdf

 

 

Near Term targets

Kid ASA commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 50% by 2030 from a 2020 base year.* Kid ASA also commits to reduce absolute scope 3 GHG emissions from purchased goods and services, fuel and energy related activities, and upstream transportation and distribution 50% within the same timeframe.* 

*The target boundary includes biogenic land-related emissions and removals from bioenergy feedstocks.

Long Term Targets

Kid ASA commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 90% by 2045 from a 2020 base year.* Kid ASA also commits to reduce absolute scope 3 GHG emissions from purchased goods and services, fuel and energy related activities, and upstream transportation and distribution 90% within the same timeframe.* 

*The target boundary includes biogenic land-related emissions and removals from bioenergy feedstocks. 

Begreper:

Science Based Target initiative

Science Based Target initiative er et partnerskap mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi oppfordringer til handling gjennom «We Mean Business»-koalisjonen. Initiativet definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting, tilbyr ressurser og veiledning, og vurderer og godkjenner selskapenes mål. Du kan lese mer her.

Net-Zero eller nettonull

Net-Zero eller nettonull etter SBTi-standarden betyr at selskaper må redusere klimagassutslippene minst 90% og videre benytte permanente karbonfangst og lagring til å utlikne for de resterende utslippene som ikke kan fjernes. 

Scope 1, 2 og 3

Scope 1, 2 og 3 referer til de tre hovedkategoriene som brukes når selskaper rapporterer sine klimagassregnskap. Scope 1 er utslipp som kommer direkte fra selskapets drift. Scope 2 er utslipp knyttet til bruken av innkjøpt energi. Scope 3 er utslippene som stammer fra de delene av verdikjeden som ligger utenfor selskapets egen drift.