Våre leverandører

Våre leverandører

Alle våre leverandører er forpliktet til å signere og følge våre etiske retningslinjer.

Kid-gruppen skal sørge for en trygg og åpen verdikjede. Gjennom konkrete og ærlige aktsomhetsvurderinger identifiserer og forebygger vi risikoer for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos dem som produserer våre varer.

Kid Interiør kjøper varer fra store deler av verden, og det er en stor og sammensatt leverandørkjede med mange ledd. Vi eier ikke produksjonsstedene våre selv, og det er derfor ekstra viktig for oss å vite at både arbeidere og miljøet blir godt tatt vare på.

Aktsomhetsvurderinger og Åpenhetsloven

Vi gjør våre aktsomhetsvurderinger i tråd med retningslinjene til OECD. Målet med dette er å kartlegge risikoene i vår verdikjede og sette inn tiltak der det er nødvendig og på denne måten forebygge og unngå negative konsekvenser for verdikjeden og de som jobber der. Arbeidet med dette er en kontinuerlig forbedringsprosess. Det handler om å skape dialog med leverandørene, og en trygghet om at Kid ønsker å bli bedre sammen med dem.

Vi publiserer årlig en rapport om hvordan vi jobber med å sikre en trygg og god verdikjede i vår rapport om våre aktsomhetsvurderinger.

Les Aktsomhetsrapporten (Due diligence report) her

I tråd med Åpenhetsloven har de som ønsker, rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med kundeservice@kid.no

Relaterte dokumenter 

Sustainability Report 2022
Se vår Code of Conduct her
Se vår leverandørliste her

Ekstern varsling – rapportering av kritikkverdige forhold

Les mer om hvordan du eller andre kan rapporter kritikkverdige forhold her

Report a concern here