Våre bærekraftsmål

Våre bærekraftsmål

Kid skal ha en bærekraftig verdikjede. Vi vet det ikke er gjort over natten, men vi har satt oss flere klare og konkrete mål. Slik pusher vi oss selv fremover – og har stadig nye ambisjoner. Vi er ikke mål ennå, men har kommet et godt stykke på vei og har allerede gjort masse. Vi jobber hele tiden mot en mer bærekraftig verdikjede. Gjøremålslisten er lang, det vet vi. Derfor tror vi på en prosess der vi tar ett skritt av gangen – i stedet for å prøve å gjøre alt på en gang. Vi ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål for 2030, og har valgt ut noen områder som vi vil fokuserer ekstra på. Det er likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, rent vann og gode sanitærforhold, samt bærekraftig forbruk og produksjon.

Våre mål

Redusere CO2-utslippene våre med minst 50 % innen 2030

Klimaendringene påvirker oss alle. Vårt største og viktigste mål er derfor å halvere klimapåvirkningen vår frem mot 2030 – fra basisåret 2020. Vi ønsker å redusere klimapåvirkningen vår i tråd med Parisavtalen. Derfor jobber vi hver dag med å energieffektivisere forsyningskjeden vår, effektivisere bruken av materialer og kjemikalier, og legge til rette for en bærekraftig infrastruktur.

Vi jobber for å redusere CO2 i alle deler av produksjon- og distribusjonskjeden vår (scope 1-3). Gjennom samarbeidet vårt med Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) og medlemsbedriftene, får vi verdifull informasjon og hjelp. Vi vil årlig rapportere om fremskrittene våre.

Alle tre- og papirprodukter skal komme fra bærekraftige kilder innen 2025.

Å drive skogproduksjon forringer naturen. Det biologiske mangfoldet reduseres og klimaet forstyrres – både lokalt og internasjonalt. Det får konsekvenser for både befolkning og skogsarbeidere. Vi streber derfor etter å sikre at alle våre tre- og papirprodukter kommer fra bærekraftige kilder – via Forest Stewardship Council-sertifisering (FSC) eller lignende systemer. Allerede i 2020 nådde vi 100 % FSC-sertifisert papir i sortimentet vårt.

Alle ullprodukter skal være produsert etter Responsible Wool Standard i løpet av 2023

«Responsible Wool Standard» er utviklet av Textile Exchange for å sikre gode oppvekst- og levevilkår for lam og sau. Vi er opptatt av å gi dyr et verdig liv, og vil samarbeide med Textile Exchange for å bruke ull fra gårder som oppfyller kravene for ansvarlig ullstandard. Responsible Wool Standard stiller også krav til bærekraftig arealforvaltning.

50 % resirkulert polyester innen 2025

Vi elsker resirkulerte materialer og jobber kontinuerlig med å øke andelen resirkulerte materialer i sortimentet vårt. Til eksempel samarbeider vi med leverandørene våre om (bruk av) resirkulert polyester. Vi har valgt polyester fordi det utgjør en stor del av materialene i produktene våre. Ved å resirkulere polyester, reduseres bruken av vann i produksjonen, samt CO2-utslipp og energiforbruk.

Allerede oppnådde mål

Alt dun er sertifisert i henhold til Responsible Down Standard

Alt dun som inngår i våre produkter, er strengt kontrollert av en tredjepart, og sertifisert i henhold til Responsible Down Standard (RDS) eller Downpass, med unntak av vår resirkulerte dun, som er sertifisert i henhold til Global Recycled Standard (GRS) i stedet. I tillegg er materialet sporbart gjennom hele produksjonskjeden – fra gård til ferdig produkt. Sporbarhet sikrer at alle våre dun- og fjærprodukter kommer fra dyr i matindustrien som er sikret et godt dyrehold.

Alle bomullsprodukter til babyer er laget av økologisk bomull

I dag er alle bomullsprodukter i barnekonseptet vårt – Little Roomies – laget av økologisk bomull. I tillegg er alle kroppsnære babyprodukter produsert i henhold til Øko-Tex standard 100 (Sertifikatnummer SE 20-251 RISE IVF).

100 % mer bærekraftig bomull fra og med 2020

Mer bærekraftig bomull, betyr at bomullsproduksjonens påvirkning på mennesker og miljø reduseres. Vi bruker produksjonsarealene bedre og mer hensynsfullt, og reduserer forbruket av vann og kjemikalier. Mer bærekraftig bomull innebærer også bedre arbeidsforhold i lokalsamfunnene hvor det produseres bomull. Målet vårt er at all bomull som brukes i Kid-produkter, fra og med 2020 skal komme fra mer bærekraftige kilder.

Bærekraftsrapporten 2022

Her kan du finne vår bærekraftsrapport for 2022. (kun engelsk)

Du får et godt innblikk i hvordan vår verdikjede ser ut, og hvordan vi jobber med forskjellige deler av verdikjeden. Rapporten er som i 2020 basert på Global Reporting Initiative sin standard, og gir et ærlig bilde på status hos Kid Hemtex.