Bærekraftsrapport

Hvert år publiserer Kid ASA en bærekraftsrapport som informerer om alt det arbeidet vi har gjort det foregående året. Den er skrevet i henhold til Global Reporting Initiative's rammeverk og standarder, som er en rapporteringsmetode for påvirkinger innen de ulike områdene.

Last ned rapport for 2023 her.