Medlem av IEH siden 2008

Medlem av IEH siden 2008

Kid Interiør er medlem av IEH (Initiativ for etisk handel). IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel.

IEH jobber for å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Vi er opptatt av at alle som produserer varer for Kid Interiør har verdige arbeids- og miljøforhold, og som medlem av IEH jobber vi aktivt med våre leverandører for å sikre dette.

Les mer på www.etiskhandel.no