Global Recycled Standard

Global Recycled Standard sikrer sertifisert resirkulert materiale i produkter.

Global Recycled Standard  er en sertifisering for bruk av resirkulert materiale.

Standarden har en holistisk tankegang og ser på hele forsyningskjeden. Det stilles krav til sertifisert resirkulert materiale, god sosial og miljømessig praksis og begrensninger ved bruk av kjemikalier.

Ved å bruke resirkulerte materialer reduserer vi behovet for nye råmaterialer, og reduserer klimautslippene. Vi reduserer bruken av vann og energi. I tillegg har  GRS fokus på likestilling og anstendige arbeidsforhold. 

Målene ved bruk av Global Recycled Standard er:

  • Verifisert sporing av resirkulerte materialer.
  • Sikre gode og trygge arbeidsforhold i produksjonen
  • Redusere miljøpåvirkningen
  • Innovasjon i bruk av resirkulerte materialer 

I dag kan Kid Interiør blant annet tilby Alma fiberdyne og Redown dunprodukter laget i henhold til denne standarden.