The Accord Bangladesh

Vi støtter Accorden sitt arbeid i Bangladesh

tter Rana Plaza-kollapsen i Bangladesh i 2013, ble Accorden (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) lansert. Avtalen sikrer at arbeidere ikke lenger skal frykte brann, bygninskollaps eller andre ulykker på arbeidsplassen, som enkelt kan forhindres. Avtalens mål er at myndighetene selv skal ta ansvaret for fabrikksikkerheten i landet.

 
Accorden er nå under sterkt press fra myndighetene i Bangladesh. Kid Interiør støtter Accorden sitt videre arbeid, og en smidig overlevering til nasjonale myndigheter, når de er klare for å ta over ansvaret i henhold til avtalen.

Dersom Accorden blir tvunget til å trekke seg ut av Bangladesh, vil norske og internasjonale kleskjeder og tekstilforhandlere, inkludert Kid Interiør, revurdere sitt engasjement i Bangladesh. 

Vi ber bangladeshiske myndigheter støtte opp under trygge fabrikker og transparente verdikjeder.

#ProtectProgress

Les mer her: 

https://bangladeshaccord.org/about