• Bedrift
  • Personvernerklæring for Kid Interiør Bedrift

Personvernerklæring for Kid Interiør Bedrift

Versjon 15. november 2018

1. Innledning

Nettstedet kid.no og Kid Interiør Bedrift eies og drives av Kid Interiør AS med org.nr. 958 467 095, Gilhusveien 1, 3426 Gullaug («Kid Interiør»/«Vi»). Kid Interiør er behandlingsansvarlig for behandlingen som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Kid Interiør Bedrift er et fordels- og lojalitetsprogram for bedriftskunder som er kunde i Kid Interiør AS sine butikker, og som har sendt inn og fått godkjent søknad om medlemskap som bedriftskunde («Bedriftskunden»).

Nettstedet kid.no gir personer mulighet til å se og kjøpe våre produkter over internett, og få disse levert til din bedrift. For alminnelig bruk av nettstedet som privatperson, vennligst se vår Medlemsvilkår for Kid interiørklubb og Personvernerklæring.

Denne Personvernerklæringen for Kid Interiør Bedrift gjelder spesifikt for sluttbrukere tilknyttet en Bedriftskunde når medlemskap i Kid Interiør Bedrift registreres og benyttes. For å bli medlem i Kid Interiør Bedrift, må Bedriftskunden godta medlemsvilkårene Kid Interiør Bedrift og denne personvernerklæringen.  For å bli medlem i Kid Interiør Bedrift og dermed Bedriftskunde, må medlemsvilkårene for Kid Interiør Bedrift og denne personvernerklæringen godtas på vegne av Bedriftskunden. 

2. Om vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra enkeltpersoner i forbindelse med Kid Interiør Bedrift. Dersom du er tilknyttet (typisk ansatt i) en bedrift som er Bedriftskunde hos Kid Interiør, vil denne personvernerklæringen være relevant for deg.

Kid Interiør tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Formålet med behandlingen vår er å oppfylle Kid Interiørs forpliktelser etter avtalen (medlemsvilkårene og personvernerklæringen for Kid Interiør Bedrift) med Bedriftskunden, oppfylle våre forpliktelser som selger overfor Bedriftskunden og for å sikre et godt forretningssamarbeid mellom oss og Bedriftskunden.

3. Om Kid Interiørs behandling av personopplysninger

Kid Interiør er selvstendig behandlingsansvarlig siden Bedriftskunden ikke har reell instruksmyndighet over Kid Interiørs behandling av personopplysninger. Vårt behandlingsgrunnlag er avtalen med Bedriftskunden.

Bedriftskunden må selv sørge for at de behandlingsaktiviteter som foretas på vegne av Bedriftskunden, har lovlig behandlingsgrunnlag, f.eks. for å innmelde kontaktpersoner på vegne av Bedriftskunden. Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene, eventuelle konsekvenser av å ikke gi fra seg personopplysningene vil avgjøres av Bedriftskunden.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i den generelle personopplysningsloven. Kid Interiør er ansvarlig for at behandlingsaktiviteter Kid Interiør er behandlingsansvarlig for skjer i samsvar med norsk lov og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Datatilsynet fører tilsyn med at slik generell lov om behandling av personopplysninger overholdes.

Dine personopplysninger er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du når som helst ta kontakt med oss på bedriftskunde@kid.no.

 

4. Om Personopplysninger som kan behandles

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson (en fysisk person). Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk. Kid Interiør Bedrift gjelder for Bedriftskunder, og selskapet som sådan har ikke som juridisk person krav på personvern (opplysninger om juridiske personer er ikke personopplysninger). Bedriftskunders kjøpemønster eller kjøpehistorikk anses ikke som personopplysninger.

Kid Interiør kan likevel komme til å behandle personopplysninger i relasjon til Bedriftskunden. Typiske eksempler på dette er ved innmelding av Bedriftskunde hvor en eller flere av Bedriftskundens ansatte eller utnevnte kontaktpersoner/adminbrukere blir lagt inn i systemet til Kid Interiør Bedrift eller at en fysisk person tilknyttet Bedriftskunden har kontakt med Kid Interiør for å oppfylle medlemsvilkårene, inngå avtale om kjøp, motta forsendelser til privat boligadresse slik Bedriftskunden fastsetter eller generell kundekontakt. Slik behandling av personopplysninger er begrenset til det som er nødvendig for et velfungerende kundeforhold mellom Bedriftskunden og Kid Interiør, samt til de behandlinger Kid Interiør er pålagt ved lov, for å oppfylle en avtale eller som er tillatt ved samtykke.

Kid Interiør har kun behov for navnet til én kontaktperson på vegne av Bedriftskunden for å kunne oppfylle avtalen med Bedriftskunden. Ved innmeldelse i Kid Interiør Bedrift bes Bedriftskunden om å opprette en kontaktperson/adminbruker («Sluttbruker»). I tillegg vil Bedriftskunder få anledning til å opprette ytterligere Sluttbrukere, hvor samme personopplysninger bes gitt. For Sluttbruker vil Kid Interiør behandle personopplysninger, og typisk er dette navn, telefonnummer, epostadresse, passord og arbeidsgiver. Når Sluttbrukeren er innlogget, vil informasjon som IP-adresse, enhetsnavn, geografisk lokasjon o.l. kunne behandles og kunne kobles til den enkelte brukeren avhengig av innstillingene Sluttbruker har valgt på enhet, løsning eller programvare som benyttes. For mer informasjon om slik behandling, se vår generelle Personvernerklæring som gjelder for privatkunder og besøkende på nettstedet kid.no.

Bedriftskunden kan velge å oppgi bedriftsinformasjon uten at fysiske personer identifiseres, for eksempel ved å oppgi bedriftens generiske epost i stedet for en epostadresse til en konkret person hos Bedriftskunden. Eposten som oppgis av Bedriftskunden ved registrering, vil bli brukt til å sende nyhetsbrev med egne medlemstilbud til Bedriftskunden, dersom Bedriftskunden ønsker slike.

Bedriftskunden vil også få anledning til å sende gavekort til ansatte eller andre fysiske personer som gave. I så fall vil Kid Interiør måtte behandle personopplysningene til slike personer for å kunne sende dem varen eller gavekortet. Dette vil typisk være navn, bostedsadresse, arbeidsgiver, og muligens epostadresse og telefonnummer. Med mindre det foreligger et annet behandlingsgrunnlag, slettes disse personopplysningene 3 mnd. etter at bestilling er gjort og beholdes kun i den grad det er nødvendig for å forsikre at riktig levering er blitt gjort. Gavekort som utstedes av GoGift vil være anonyme og ikke tilknyttet den enkelte ansatte.

Personopplysningene innhentes fra deg direkte (om du er den personen som er Sluttbruker) eller fra Bedriftskunden du er tilknyttet (om en Sluttbruker oppgir noen av dine personopplysninger til oss). I tillegg vil Kid Interiør kunne behandle enhver annen personopplysning du selv velger å gi oss som ledd i kontakten vi har, f.eks. om en vare er sendt til feil leveringsadresse.

5. Konto for Sluttbrukeren hos Bedriftskunden

Sluttbrukeren får mulighet til å logge inn i Bedriftskundens brukerkonto ved bruk av den valgte epostadressen og passordet. Sluttbrukeren er selv ansvarlig for å ta forholdsregler slik at ikke andre får tilgang til kontoen. Innloggingsinformasjon til din brukerkonto må bare brukes individuelt, og oppbevares skjult for andre. Dersom flere i bedriften trenger tilgang til kontoen, kan det opprettes ytterligere Sluttbrukere. Du kan når som helst endre ditt passord, og vi oppfordrer deg til å oppdatere ditt passord med jevne mellomrom.

6. Om deling av personopplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder samarbeidspartnere tilknyttet tjenestene Bedriftskunden bruker, blant annet PostNord for frakt av varer som bestilles, men også leverandører av tjenester som skylagring, nettsted og regnskapsføring avhengig av Bedriftskundens valg av tjenester. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.

Vi benytter Post Nord som transportør av varer mellom oss og deg. Dersom Bedriftskunden bestiller varer fra oss, forplikter Bedriftskunden seg til Post Nords vilkår og våre kjøpsvilkår. Våre vilkår vil bli presentert for Bedriftskunden før kjøp bekreftes.

7. Dine rettigheter

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Som Sluttbruker kan du gjøre dette gjennom å gjennomgå innstillingene og opplysningene dine tilgjengelig etter innlogging i kontoen for Kid Interiør Bedrift, eller ved å kontakte oss på bedriftskunde@kid.no.

Uten å være Sluttbruker kan du også kontakte oss dersom du ønsker bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger og innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret om deg. Du vil bli spurt om å identifisere deg før dine personopplysninger utleveres eller oppgis til deg.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene på kontoen for Kid Interiør Bedrift eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du kan når som helst kontakte oss dersom du ønsker at dine personopplysninger rettes eller slettes, eller dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

Vi vil også sørge for å slette dine personopplysninger dersom medlemskapet til bedriften du er koblet til i Kid Interiør Bedrift blir avsluttet. Bedriftskunder bes opplyse Kid Interiør dersom en Sluttbruker ikke lenger er tilknyttet Bedriftskunden.

Dersom vi oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene.

Du har du også rett til å sende en klage til Datatilsynet, dersom du mener vår behandling strider mot gjeldende lovkrav for behandling av personopplysninger.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon er:

Post: Kid Interiør AS, Gilhusveien 1, 3426 Gullaug

Telefon: 940 26 000

E-post: bedriftskunde@kid.no 

Web: kid.no