Sjøgress fra Bokhari

Sjøgress, også kjent som vannhyasint, er en vakker, hurtigvoksende plante som tetter igjen innsjøer og elveløp, og forstyrrer det biologiske mangfoldet i vannet ved å stenge sollyset ute. Lokalsamfunnene lider også, ettersom elvene blir ufremkommelig. Når den høstes inn gjenopprettes den biologiske balansen, og vannveiene holdes åpne. Ved å bruke vannhyasint i produkter hjelper vi derfor til med å begrense tilveksten. Stilkene utgjør et fleksibelt materiale som kan flettes til kurver, bordbrikker, matter, gryteunderlag og fat. Materialet er tilgjengelig i lokale elver i nærheten av Bokhari-veveriet.

Bruk: Kurver, bordbrikker, matter, gryteunderlag og fat.