Ekstremværet skaper utfordringer og forsinkelser

Ekstremværet Hans har påført oss som en landsdekkende kjede med både fysiske butikker og netthandel forsinkelser i vareleveringen til både butikkene og våre netthandelskunder. Vi ønsker å uttrykke vår dype beklagelse for denne situasjonen.

Meldinger om midlertidig stengte hovedveier mellom Oslo og Trondheim, samt sammenbrudd i bruinfrastruktur, avslører omfanget av påkjenningen som vi står overfor – en påkjenning som vedvarer.

Fortsatt forsinket fremføring

Rørosbanen er fortsatt stengt, og BaneNor melder at det foreløpig ikke er satt noen prognose for gjenåpning. Flere Europaveier ble stengt i går ettermiddag og i natt på grunn av ras og flom etter et nytt nedbørsfall i Trøndelag. Siden Dovrebanen også er stengt må alt gods bil fremføres.

Vi gjør vårt beste med å skaffe nok kapasitet til bil fremføring, men forsinkelser vil oppstå

For driftsmeldinger PostNord: Driftsmeldinger | PostNord
For driftsmeldinger Collicare: Driftsmeldinger | Collicare
For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no
For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR