Viktig om kubbelys

Viktig om kubbelys

Glad i å bruke levende lys? Det er et par ting som er viktig å passe på når du brenner kubbelys.

Sørg for nok luft rundt kubbelyset og benytt lysholdere som er beregnet for kubbelys

Det skal være minimum 2 cm avstand mellom kubbelys og lykteglass. Våre lysholdere er merket med advarselsetikett som viser hvilke lys som kan benyttes.

Kubbelys bør brenne i 4-6 timer for å unngå høy brennekant, dette er spesielt viktig første gang. Blir kanten på kubbelyset for høy skal den beskjæres ned til ca 0,5 - 1 cm over den flytende stearinen. Høy brennekant kan øke varmen rundt veken, og føre til at stearinen renner eller drypper, og at lyset soter. Dette gjelder spesielt ved tykke kubbelys.

I tillegg er det svært viktig å klippe ned veken. Blir veken lang og krøller seg ned i lyset kan det skje en overoppheting og lyset kan sprekke.