8/15/2023

Sikkerhetsinformasjon om Glassy vase

Vi har oppdaget at det kan være en brannrisiko for Glassy Vase Transparent, i alle tre størrelser, med artikelnummer 204925011002, 204925013002 & 204925009002 hvis de plaseres i direkte sollys med vann i. Væskefylte og transparente glassprodukter, med konveks form, kan forårsake brann/brannskade på underlaget, og vi anbefaler alle kunder som har kjøpt disse vasene, å plassere disse vasene ut av direkte eksponering for sollys umiddelbart. Les mer her.