• Bedrift
  • Vilkår for Kid Interiør Bedrift

Vilkår for Kid Interiør Bedrift

Versjon 26. juni 2023

1.  Versjon 26. juni 2023 Om Kid interiør Bedrift


Kid interiørklubb eies og drives av Kid Interiør AS med org.nr. 958 467 095, Gilhusveien 1, 3426 Gullaug («Kid Interiør»/«Vi»).

Kid Interiør Bedrift er et fordels- og lojalitetsprogram for Bedriftskunder som er kunde i Kid Interiør AS sine butikker, og som har sendt inn og fått godkjent søknad om medlemskap som Bedriftskunde («Bedriftskunden»). Denne avtalen består av Medlemsvilkår for Kid Interiør Bedrift og Personvernerklæring for Kid Interiør Bedrift. 

Ved innmeldelse i Kid Interiør Bedrift (ved innsending av søknadsskjema for Bedriftskunder) godkjenner Bedriftskunden denne avtalen og det inngås en bindende avtale mellom Bedriftskunden og Kid Interiør.

2.  Om medlemskapet for Bedriftskunden

2.1  Innmelding – vilkår for å bli medlem

For å bli Bedriftskunde hos Kid Interiør, må Bedriftskunden oppfylle visse minstekrav.

For å bli medlem i Kid Interiør Bedrift og dermed Bedriftskunde, må en person har rettighet til å handle på bedriftens vegne godta denne avtalen, og det anses for å ha skjedd ved innsending av søknadsskjema for Bedriftskunde.

Ved innmeldelse må følgende informasjon oppgis for Bedriftskunden: Organisasjonsnummer (fra Brønnøysundregisteret), bedriftsnavn (foretaksnavn), en kontaktperson/adminbruker, fakturaadresse og leveringsadresse (kan være samme som fakturaadresse). Ved innmeldelse kan det også opplyses om leveringsmåte faktura, merking av faktura, om det ønskes mottatt nyhetsbrev og om flere kontaktpersoner.

For at Kid Interiør skal kunne oppfylle sine plikter etter denne avtalen, kreves det at det oppgis riktige og fullstendige opplysninger om nytt medlem som Bedriftskunde ved innmeldelsen.

2.2  Medlemsfordeler

Medlemskap i Kid Interiør Bedrift er gratis. Slikt medlemskap gir Bedriftskunden tilgang til en rekke tilbud forbeholdt Bedriftskunder.

Bedriftskunder får anledning til å motta nyhetsbrev med aktuelle nyheter og tilbud fra Kid Interiør. Dette må aktivt velges av bedriften.

Bedriftskunder i Kid Interiør Bedrift får anledning til å handle på kreditt i alle Kid Interiør sine over 153 butikker og nettbutikk og kan velge mellom et bredt sortiment med interiør, solskjerming, møbler og tekstiler.

Bedriftskunder kan betale ved bruk av kredittkort eller faktura, og Kid Interiør tilbyr 14 dagers rentefri kreditt til de som oppfyller kravene nedenfor.

Bedriftskunder kan også velge å sende et gavekort til en eller flere ansatte. Varer leveres på døren, og det er ingen årsavgift eller etableringsgebyr.

2.3  Kjøp

Denne avtalen gjelder for alle kjøp, salg og promoteringer mellom Bedriftskunden og Kid Interiør i tillegg til andre avtaler eller avtalevilkår som opplyses om i forbindelse med det enkelte kjøp.  Spesielle vilkår i et tilbud fra Kid Interiør vil gå foran denne generelle avtalen ved motstrid.

Dersom en Bedriftskunde bestiller en vare som ikke lenger er tilgjengelig, vil Bedriftskunden bli tilbudt en vare av lignende kvalitet og art. Kunden faktureres først når varen/ordre er effektuert. Kid Interiør beregner en leveringstid når varer bestilles av Bedriftskunder. Slike tider er veiledende og ikke bindende. 

Kid Interiør er Trygg E-handelssertifisert. Vi bruker HTTPS-kommunikasjon for kryptert og sikker overføring av data mellom deg og oss. Vi håndterer betalingsopplysninger på en kryptert og sikker måte.

2.4  Nærmere om kreditt

En av fordelene Kid Interiør Bedrift tilbyr Bedriftskunder er muligheten for å handle på kreditt. Dette gjøres ved at Bedriftskunden først søker om å opprette konto og handle med faktura i nettbutikken til Kid Interiør. Søknaden sendes elektronisk via bedriftssidene til Kid Interiør, kid.no/bedrift. Offentlige virksomheter får normalt innvilget kreditt automatisk, eks. fylker, kommuner, skoler og NAV. Øvrige selskapsformer kan få tildelt kreditt etter en kredittvurdering.

Derimot vil enkeltpersonforetak, frivillige organisasjoner og nyopprettede selskap uten godkjent årsregnskap ikke få innvilget kreditt (med unntak). Slike Bedriftskunder kan likevel handle som Bedriftskunde ved å betale med Visa/Mastercard og gjøre seg nytte av de andre fordelene ved Kid Interiør Bedrift.

Kreditt kan benyttes både i butikk og nettbutikk, men dersom en enkeltperson handler med kreditt på vegne av bedriften, må personen ha prokura, stillingsfullmakt eller oppdragsfullmakt. Angrerettloven og forbrukerkjøpsloven gjelder ikke mellom Bedriftskunder og Kid Interiør.

2.5  Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller problemer vedrørende et medlemskap som Bedriftskunde, vennligst ta kontakt som angitt i våre kontaktinformasjon:

 

Post: Kid Interiør AS v/ Kid Interiør Bedrift, Gilhusveien 1, 3426 Gullaug

Telefon: 31 00 20 00

Epost: bedriftskunde@kid.no

Hjemmeside: www.kid.no


3. Personvern

Vi tar personvern på alvor. Vi garanterer at personopplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med oppfyllelse av vår avtale om Kid Interiør Bedrift i sammenheng med den bruken hver Bedriftskunde til enhver tid har med Kid Interiør Bedrift. Medlemskap er forbeholdt Bedriftskunder, og Kid Interiør har ingen intensjon om å behandle personopplysninger utover det som er strengt tatt nødvendig.

Bedriftskunder må oppgi en kontaktperson/adminbruker («Sluttbruker»). I forbindelse med at hver Bedriftskunde må ha minst en Sluttbruker må det oppgis fornavn, etternavn, mobilnummer, epostadresse og et passord. I tillegg vil Bedriftskunden kunne legge til flere Sluttbrukere etter innmeldelse. Slike opplysningene kan være personopplysninger (selv om både telefonnummer og epostadresse kan være generiske bedriftsopplysninger som ikke anses som personopplysninger). Bedriftskunden har selv ansvaret for å legge til Sluttkunder som godtar å være kontaktperson for Bedriftskunden. Slike Sluttbrukere har selv ansvaret for å behandle sitt brukernavn og passord konfidensielt for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

I tillegg vil Bedriftskunden få anledning til å sende gavekort til ansatte. I den grad noen av disse handlingene utføres, vil Kid Interiør måtte behandle personopplysninger om enkeltpersoner, herunder navn og adresse.

Personopplysningene vil behandles sikkert og konfidensielt iht. gjeldende personvernlovgivning, og vil ikke selges til tredjeparter.

Kid Interiør er selvstendig behandlingsansvarlig for denne behandlingen, og anser denne avtalen som behandlingsgrunnlaget for behandlingen. Dersom det på et senere tidspunkt skulle vise seg at Kid Interiør ikke kan anses som en selvstendig behandlingsansvarlig for behandlingsaktivitet Kid Interiør skal utføre, skal egnede avtaler inngås mellom Bedriftskunden og Kid Interiør som regulerer roller, rettigheter og plikter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene.

For mer informasjon om Kid Interiør sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Kid Interiør Bedrift, vennligst se Personvernerklæringen for Kid Interiør Bedrift.

4.  Avtalens varighet

Disse vilkårene gjelder fra den dagen bedriften er registrert som Bedriftskunde ved å sende inn søknadsskjemaet om å bli Bedriftskunde eller på annet vis har akseptert disse vilkårene og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for Bedriftskunden i Kid Interiør Bedrift.

Bedriftskunden kan når som helst si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å sende epost til bedriftskunde@kid.no med «utmelding Kid Interiør Bedrift» i emne-feltet. All informasjon om personer tilknyttet Bedriftskunden vil slettes eller anonymiseres innen rimelig tid og senest innen fristen som følger av gjeldende lovkrav.  

Kid Interiør forbeholder seg retten til å sperre Bedriftskundens kundenummer dersom Bedriftskunden gjentatte ganger, eller en enkelt gang etter purring, ikke betaler forfalt kreditt eller faktura, oppgir feilaktige opplysninger, bryter sine forpliktelser iht. denne avtalen, eller dersom Kid Interiør anser de har rimelig grunn til det. Rimelig grunn vil for eksempel foreligge der en ansatt hos Bedriftskunden oppfører seg krenkende overfor Kid Interiør eller en ansatt i Kid Interiør.

Bedriftskunden er også etter oppsigelse av avtalen pliktig til å betale alle utestående fordringer, inklusive renter, som Bedriftskunden har pådratt seg.

5.  Kid Interiørs rettigheter

Kid Interiør forbeholder seg retten til å overdra rettigheter og plikter som springer ut av disse vilkårene og har rett til å overdra eller pantsette alle utestående fordringer.

Kid Interiør har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for Bedriftskunden), vil vi informere Bedriftskunden om disse slik at Bedriftskunden får mulighet til å akseptere de nye vilkårene. Slike endringer er for eksempel at vi ønsker å behandle Sluttbrukernes personopplysninger til et nytt formål. Dersom Bedriftskunden ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan avtalen sies opp samme måte som nevnt ovenfor i punkt 4. Små endringer i vilkårene, for eksempel at vi endrer vår kontaktinformasjon, kan foretas uten å informere Bedriftskunden for nytt samtykke.

Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Kid Interiør Bedrift. Dersom Kid Interiør Bedrift må avvikles grunnet lovgivning, domsavgjørelse eller forbud gitt av myndigheter, kan Kid Interiør Bedrift uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning.

6.  Tjenester tilbudt av tredjeparter

Via våre tjenester kan det være mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om du kjøper et produkt som skal fraktes til deg eller gjennomfører en betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må du godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte.

Kid Interiør Bedrift er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva du gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom deg og slik tredjepart.

7.  Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene.

8.  Tvister og lovvalg

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.